.

 

گزیده‌ای از کلاس نهج البلاغه (با موضوع پیامدها ) استاد محترم خانم زهره بروجردي     

  توسط خانم  ف . نوربخش  

 

پيامد گناهان

 

خطبه 177 فراز 5 « وَ ايْمُ اللَّهِ مَا كَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِي غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلَّا بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد»

به خدا سوگند هرگز ملتي كه در ناز و نعمت مي‌زيستند نعمتشان زوال نيافت مگر بر اثر گناهاني كه مرتكب شدند زيرا خداوند هرگز به بندگان ستم روا نمي‌دارد .

بواسطه گناه شادابي از زندگي و فراخي از رزق و نشاط و طراوت از معيشت انسان دور مي‌شود و به يقين نعمتهاي الهي برحسب شايستگي‌ها و لياقت‌ها درميان بندگان تقسيم مي‌شود لذا پاكان و صالحان، شايسته آنند نه گنهكاران آلوده .

سنت الهي بر اين است كه هرگاه عطايايي را از بنده پس بگيرد عين يا بهتر از آن را عطا مي‌كند حال اگر گرفتاري و مصيبتي بر كسي وارد شد و خداي سبحان آن را جبران نكرد قطعاً به دليل گناهاني است كه فرد كسب كرده و خود، مانع ايجاد كرده است زيرا خدا به بندگان ظلم و جابجا كاري نمي‌كند و براي آنان كم نمي‌گذارد .

هديه به پيشگاه مطهر اميرالمومنين عليه السلام صلوات