.

 

گزیده‌ای از کلاس نهج البلاغه (با موضوع پیامدها ) استاد محترم خانم زهره بروجردي     

  توسط خانم  ف . نوربخش  
پيامد غفلتها

خطبه 174 فراز 1 : « أَيُّهَا النَّاسُ غَيْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ وَ التَّارِكُونَ [وَ] الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنِ اللَّهِ ذَاهِبِينَ وَ إِلَى غَيْرِهِ رَاغِبِينَ كَأَنَّكُمْ نَعَمٌ أَرَاحَ بِهَا سَائِمٌ إِلَى مَرْعًى وَبِيٍّ وَ مَشْرَبٍ دَوِيٍّ وَ إِنَّمَا هِيَ كَالْمَعْلُوفَةِ لِلْمُدَى لَا تَعْرِفُ مَا ذَا يُرَادُ بِهَا إِذَا أُحْسِنَ إِلَيْهَا تَحْسَبُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا وَ شِبَعَهَا أَمْرَهَا»

اي مردمي كه غافليد اما از شما غفلت نمي‌شود وتمام كردارتان را ماموران الهي ثبت مي‌كنند و اي كساني كه فرمان خدا را ترك مي‌كنيد اما شما را ترك نمي‌كنند چه شده است كه مي‌بينيم از خدا روي برتافته‌ايد و به غير او روي آورده‌ايد گويا شما گله شتران يا گوسفنداني هستيد كه چوپان آنها را به چراگاه و چشمه‌اي بيماري زا مي‌برد يا شما همچون حيوان پرواري هستيد كه آن را فربه مي‌كنند تا كارد بر گلويش نهند ولي خودش نمي‌داند چه برنامه‌اي براي او در نظر گرفته شده است او چنان است كه هرگاه به وي نيكي شود و مقداري علف نزد او بريزند يك روز خود را يك عمر مي‌پندارد و سرنوشت خود را در سيري و شكم پروري مي‌بينيد.

تمام نظام عالم به سوي خداوند حركت مي‌كند و اگر ما به سوي غير حق پيش برويم در واقع مصداق غافلين هستيم كه حضرت پيامد آنرا حيواني معرفي مي‌كنند كه به او علف مي‌دهند تا كارد را برايش تيز كنند در حاليكه انسان به دنيا آمده تا انسانيت خود را تقويت كند .

وقتي حضرت مثال حيوانات را مي‌زنند براي اين است كه گوسفند به دليل شدت نفهمي ميخورد و فربه مي‌شود و تمام خوشي او به سير شدن در دنيا است،بدون آنكه بداند فربهي او را آماده‌ي ذبح شدن مي‌كند وقتي به انسان توصيه مي‌شود كه به مجالس ذكر برود بدليل اين است كه بداند از كجا آمده و آمدنش براي چه هدف و مقصدي است و قواي ادراكي خود را بكار ببندد و از زندگي مسموم داشتن بپرهيزد و از نوشيدن شراب جهالت دوري كند .

بنابراين پيامد غفلت، 1- داشتن زندگي حيواني 2- از كار افتادن قواي ادراكي 3- داشتن زندگي مسموم و لذت نبردن از انجام طاعتهاي الهي است .

هديه به پيشگاه مطهر اميرالمومنين عليه السلام صلوات