.

 

گزیده‌ای از کلاس نهج البلاغه (با موضوع پیامدها ) استاد محترم خانم زهره بروجردي  

 توسط خانم  ف . نوربخش  

ره آورد علم و معرفت

خطبه 143 فراز 10 «تُنْبِتُ بِهَا مَا قَدْ فَاتَ وَ تُحْيِي بِهَا مَا قَدْ مَاتَ نَافِعَةَ الْحَيَا كَثِيرَةَ الْمُجْتَنَى تُرْوِي بِهَا الْقِيعَانَ وَ تُسِيلُ الْبُطْنَانَ وَ تَسْتَوْرِقُ الْأَشْجَارَ وَ تُرْخِصُ الْأَسْعَار»

خدايا باراني بفرست كه آنچه را خشك شده با آن بروياني و آنچه را مرده زنده كني آبي بسيار پر منفعت ، پربار كه تپه‌ها و كوهها را با آن سيراب نمايي ، رودخانه‌ها را به راه اندازي درختان را پربرگ سازي و قيمتها را با آن پايين آوري.

1- اگر آب را آب معرفت بدانيم ،‌ هر كمالي كه در زندگي حاصل مي‌شود بواسطه آب علم و معرفت است و روياننده و زارع خداي سبحان مي‌باشد كه مملكت وجود ما را مي‌روياند و حول و قوه شخص نقشي در آن ندارد .

2- آب معرفت ارزشهاي نيست شده را هست مي‌‌كند و كمالات از دست رفته را برمي‌گرداند چنانچه آب ، نبات مرده را زنده مي‌كند بطور مثال در كودكي اهل دروغ و كينه نبوديم ولي فعلا اين ارزشها به فراموشي سپرده شده است و با آب علم و معرفت فضائل اخلاقي مجددا احيا مي‌شود .

3- آب معرفت شرافت را زياد مي‌كند و در گفتار و رفتار فرد تغييرات اساسي ايجاد مي‌نمايد .

4- آب معرفت باعث مي‌شود كه مردم با ثمرات و فضائل اخلاقي بهتر ارتباط برقرار كنند .

5- آب معرفت سبب گسترش ارزشهاي انساني مي‌شود و به راحتي در دسترس قرار مي‌گيرد كه كنايه از ارزان شدن قيمتها است . در واقع اگر همه مردم را حت و يكدل و ايثارگر باشند به امور مادي هم كمتر فشار مي‌آورد و همه صاحب جوانمردي و ايثار و كمالات مردم مختلف مي‌شوند .

6- علم نافع باعث مي‌شود كه دشت وجودي انسان پر از آب ‌شود و خشكيدگي از بين برود و سرسبزي و شادابي فراگير ‌شود، و وجود انسانها مبارك گردد .

7- آب معرفت گودالهاي علمي انسان را پر مي‌كند بگونه‌اي كه آب از آن سرازير مي‌شود و سايرين از آن بهره‌مند ميگردند و نه تنها ظاهر افراد را بازسازي مي‌كند بلكه قلب و باطن آنها را پر از معرفت و از سطحي‌نگري دورنگه مي‌دارد .

8- درخت با برگ نماد زندگي و بيداري و حيات است، ‌كه انسان را از غفلتها جدا مي‌كند و زندگي را بانشاط و خرم مي‌نمايد و ديگران را از كسالت و سستي دور ‌مي‌كند .

تعجيل در فرج بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف صلوات