.

مدرسه و دوران نوجواني

هر يك از دوره‌هاي تحصيلي دانش آموزان، آموزش و تربيت ويژ‌ه‌اي در بر دارد كه بايد به جاي خود مورد دقت اولياء و مربيان قرار گيرد. مهمترين اين دوره‌ها، دوره بلوغ آنان است. اين دوره هم براي شاگرد و هم براي معلم نگران كننده است. با اين تفاوت كه شاگرد ، نگران تغييرات جسماني و رواني خود مي‌باشد ولي نگراني معلم و مربّي در اين است كه هميشه تصور مي‌كند خطراتي در كنار و يا در كمين شاگرد اوست و دلواپس است كه در راه انجام وظايف سنگين تربيتي خود كوتاهي و يا اشتباهي نمايد.

سالهاي اوليه تربيت كه مرتبه اول اهميّت را دارد دوره تربيت شخصيت و سالهاي بعد دوره تربيت فرهنگي يعني آشنايي با علم و ادب و آگاهي‌هاي اجتماعي مي‌باشد.

دروه بلوغ ، نماياننده نمو دروني اعضاء و رشد كلّي فرد است. عامل تربيت و تمرين و ممارست كه در دوره دبستاني ركن اصلي به شمار مي‌رفت، اينك زير فرمان رشد دروني بدن قرار مي‌گيرد و بيشتر مربوط به ترشح غده‌هاي بسته داخلي يا هورمونهاست.

با بروز ناگهاني ميل جنسي و برخورد آن با مجموعه‌اي از سنت‌هاي اخلاقي و اجتماعي و قوانين و مقررات جامعه، جوان خود را با سدي دشوار روبرو مي‌بنيد كه يا در برابر آن مي‌ايستد و يا مسيرش را تغيير مي‌دهد و به شيوه‌اي معقولانه از كنارش مي‌گذرد.

همين چگونگي گزينش راه و انتخاب مسير است كه شيوه بحراني اعمال دوره بلوغ شناخته مي‌شود و مشكلاتي را براي نوجوانان و مربيان فراهم مي‌كند. مهمتر اينكه ، آنان بايد در اين سنين پرزور ، خود را با محيط و بزرگسالان سازگاري دهند و تكاليف تازه خود را نيز بشناسند، بنابراين تنها آموخته‌ها و دانسته‌هاي امور گذشته نيست كه در دوره بلوغ با جوان در كشمكش است، بلكه سازگاري با بزرگسالان و رعايت نقطه نظرهاي فرهنگي جامعه هم برخوردها و تناقص‌هاي اين دوره را شدت مي‌بخشد.

منبع:  بلوغ، مشكلات رواني جوانان و نوجوانان، افت تحصيلي                     اكرم (گيتي) حيدري

اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
 
 
 
 
 


محتوای مرتبط