.

نيازهاي نوجوانان

پيچيدگي‌هاي وجودي انسان در دوران نوجواني باعث مي‌شود كه نيازهاي اين دوران حساس سني، به آساني قابل شمارش و شناسايي نباشد، به دليل تفاوتهاي فاحشي كه در شرايط روحي و برداشتهاي ذهني افراد مختلف با يكديگر وجود دارد. گاهي آنچه براي فردي حكم نياز را دارد براي ديگري اصلاً‌ مطرح نيست.

نيازهاي فيزيكي و جسماني يكي از نيازهاي بديهي هر انسان است. در اين دوران، نوجوان بايد با ظرافتي خاص،‌ از نظر فيزيكي و جسمي تأمين شود و از هر گونه افراط و تفريط در رفتار خودداري نمود.

نيازهايي همچون خوراك، پوشاك، كتاب و وسايل ، هزينه‌هاي شخصي از جمله نيازهاي اوليه هر نوجوان مي‌باشد. نوجوان به مقتضاي سن خود داراي فعاليت و حركت زياد  است پس نياز به مصرف غذاي بيشتري دارد، بنابراين بايد تغذيه كاملتري داشته باشد. هر نوجوان انتظار دارد كه سرو وضع مرتبي داشته باشد.

نوجوان براي آزاد كردن انرژي متراكمي كه در وجود خود انباشته است، نياز اساسي به تفريح و سرگرمي دارد پس اين نياز او بايد تأمين شود. اين نياز ضروري او اگر تأمين نشود، به گونه‌اي ديگر به احتياج خود پاسخ مي‌دهد و گاه همين مسئله پايه انحراف خواهد شد.

والدين بايد به طور جدي به نيازهاي نوجوانان خود اهتمام داشته باشند. يكي از شيو‌ه‌هاي گرمتر نمودن روابط بين والدين و نوجوانان توجه به نيازهاي آنان است. نوجوان درك مي‌كند كه والدين او سعي در برآورده نمودن احتياجات او دارند. توجه متعادل و پرهيز از افراط و تفريط موجب مي‌شود كه نوجوان احساس امنيّت داشته باشد.

چنين نوجواني نه تنها در مواقع آرامش بلكه در اوقات تلاطم روحي پناهي مطمئن‌تر از خانواده ندارد و به آغوش غريبه پناه نمي‌برد.

منبع : بلوغ ‌، مشكلات رواني جوانان و نوجوانان ، افت تحصيلي           اكرم (گيتي) حيدري

اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط