.

راهی برای بهبودی فضای عاطفی در خانواده

ايجاد يك فضاي عاطفي مناسب در خانواده از وظايف مهم والدين است.

براي بوجود آوردن چنين فضايي،‌ راهكارهاي زيادي وجود دارد كه ايجاد سرگرمي‌ها و فعاليتهاي مشترك و مورد علاقه براي تمام اعضاء خانواده از آن جمله است كه موجب روابط گرم و صميمي‌‌تري بين افراد خانوده مي‌شود.

نيازهاي رواني- عاطفي آنها در چنين فضايي بهتر برطرف شده و احتمال آسيب‌پذيري اعضاء خانواده كاهش مي‌يابد، بنابراين خانواده براي ايجاد چنين فضايي بايد برنامه ريزي‌ كنند. اين سرگرمي‌ها و علايق مشترك ممكن است در زمينه‌هاي ورزشي، علمي ،  ارتباطات اجتماعي ، ‌خود زني و از اين قبيل باشد كه با اندكي تأمل و تفكر و بر اساس تجارب قبلي مي‌توان آنها را شناسايي كرد.

والدين مي‌توانند با نظر خواهي از افراد خانواده مشتركات را بدست آورده و يا با استفاده از هوش و خلاقيّت خود،‌ موقعيتهاي جديدي نظیر فعاليتهاي ديني، ارتباط با خانواده‌هاي جديد، و يا رفتن به مكانهاي تفريحي داخل يا خارج از شهر را ايجاد و تجربه كنند تا در صورت مطلوب بودن براي افراد خانواده دوباره آنها را تكرار كنند.

برنامه‌ريزي براي چنين امری بايد حتي الامكان از نظر مكان، زمان ، هزينه‌ها، منابع مالي و ساير موارد دقيقاً مشخص و تعريف شده باشد و مطابق با تقويم اجرا شود.


والدين به نكات زير بايد توجه بيشتري داشته باشند:

1-  كودكان و نوجوانان سرگرمي‌ها و فعاليتهايي را دوست دارند كه هيجان انگيز، سرگرم كننده و جذّاب باشد و لذا والدين در اين مقوله گاهي بايد با ايثار و از خود گذشتگي ، علايق فرزندان را بر علايق خود ترجيح دهند.

2-  سرگرمي‌ها و فعاليتها حتي الامكان متنوع و به دور از يكنواختي باشند تا در بهبود فضاي عاطفي خانواده مؤثرتر واقع شوند.


منبع : تربيت كودكان و نوجوانان ( اصول و فنون تربيت و اصلاح رفتار )  احمد عشقي

اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط