.

گفتگوی والدین با فرزندان دارای شرایطی است از قبیل... (2)

7-زماني كه والدين احتمال مي‌دهند چيزي وجود دارد كه فرزندانشان را آزار مي‌دهد بايد هر چه زودتر باب گفتگو را با وي باز نمايند ولي گاهي لازم است قبلاً وقت گفتگو را مشخص كنند اين زمان از نظر طرفين بايد مناسب باشد و والدين حتماً‌ در زمان و مكان مقّرر حاضر شوند.

8-مكان گفتگو بايد مناسب باشد به طوري كه كودك و يا نوجوان به راحتي بتواند از افكار و احساسات خود را ابراز نمايند.

9-هنگام گفتگو بايد تمام توجه خود را به حرفهاي فرزند معطوف دارند و از بي‌توجهي نسبت به وي بپرهيزند.

10-هنگام گفتگو بايد بيشتر شنونده باشند ، كمتر حرف بزنند و از دادن راه حل و مخصوصاً‌ از قضاوت اجتناب كنند آنها بايد سعي كنند سر صحبت را با فرزندان خود باز كنند.

11-در جريان گفتگو بايد يك ارتباط چهره به چهره با فرزندانشان برقرار كنند و به چهره او نگاه كنند. حتي گاهي لازم است با گذاشتن دست روي شانه او توجه فرزند را به طرف خود جلب كنند.

12-والدين حتي الامكان بطور ساده و روشن حرف بزنند.

13-در هنگام ناراحتي از فرزند ، بدون استفاده از روشهاي نامطلوب تربيتي بايد احساسات خود را از اعمال و رفتار او ابراز نمايند.

فرزند بايد اين پيام را دريافت كند كه گر چه ما به عنوان والدين از اعمال و رفتار تو ناراحت هستيم امّا از داشتن فرزندي چون تو ناراضي نيستيم.

تفكيكي براي رعايت حقوق يكديگر هنگام گفتگو:

براي ارتباط مناسب والدين و فرزندان ،‌ والدين بايد اجازه دهند ك فرزندشان 5 دقيقه صحبت كند و سپس والدين 5 دقيقه صحبت كنند. اين روش باعث مي‌شود كه يكديگر را بيشتر بشناسند و بتوانند بهتر با هم صحبت كنند.

منبع: تربيت كودكان و نوجوانان                   (اصول و فنون تربيت و  اصلاح رفتار )

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط