.

راه هاي درمان كم رويي

1-  واگذاري مسئوليت: گاهي بايد در حد توان فرزندان، مسئوليتهايي را به آنها واگذار كرد تا به اين وسيله جرأت انجام كار را در وجود خويش بيابند و اعتماد به نفس آنها تقويت شود و حتي شكست را تجربه كنند و بفهمند كه ممكن است تلاش‌هاي آنها به نتيجه نرسد.

2-  نگاه مثبت به كنجكاوي فرزندان: هرگز نبايد تحرك و كنجكاوي فرزندان خود را يك امر منفي تلقي كنيم. اين نگرش، مخصوصاً اگر همراه با مجازات و تنبيه نيز باشد، شور و تحرك را از آنها مي‌گيرد و رفته رفته بر  اثر تهديدها و پرخاشگري‌ها، گوشه‌گير شده و از صحنه اجتماع دور مي‌شوند.

3-  پذيرش فرزندان بدون قيد و شرط: بايد فرزندان خود را بدون قيد و شرط بپذيريم و آنها را حمايت كنيم، حتي اگر رفتارشان را نمي‌پسنديم بايد براي شخصيت آنها احترام و ارزش خاص قائل شويم و به ويژه در برابر ديگران آن را حفظ كنيم.

4-  كمك به فرزندان در دوست يابي: در انتصاب دوستان شايسته بايد به فرزندان كمك كرد تا بتوانند در كنار آنان از طريق بازيها و فعاليتهاي گروهي، بُعد اجتماعي خود را تقويت كنند.

5-  حضور فرزندان در مكان‌هاي نا آشنا: اين كار باعث تقويت بُعد اجتماعي فرزندانشان بسيار مؤثر است. اين كار از گوشه‌گيري افراد كم رو جلوگيري مي‌كند و سبب مي‌شود كه رفتارهاي اجتماعي را بيشتر تجربه كنند.

6-  اجتناب از به كار بردن القابي همچون : خجالتي و ... :

به كار بردن چنين الفاظي نه تنها در رفع كم رويي مؤثر نيست، بلكه به دليل احساس ناتواني، فرد خود را حقير و كوچك مي‌پندارد و بيشتر از گذشته، از جمع فاصله مي‌گيرد.

7-  تشويق به شركت در اردوها : حتي در جمع‌هاي كوچك، احساس كم‌رويي را از آنان دور مي‌كند.

8-  دادن آگاهي‌هاي لازم: قرار است با هم سن و سالان خود با وسيله‌اي خاص بازي كنند و يا به تفريح بپردازند، لازم است قبلاً آگاهي كافي به آنها داده شود تا بتوانند در موقعيت و شرايط جديد با آمادگي كامل حضور فعال داشته باشند.

9-  ميدان دادن به آنها: اين كار سبب ايجاد فضاي آزاد براي صحبت كردن در حضور جمع و يا انتقاد كردن، از جمله راه‌كارهاي ديگر براي مقابله با كم رويي است.

منبع:‌ مهارت‌‌‌هاي زندگي                 محمود اكبري

اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط