.

آداب اجتماعي

برخي كودكان رفتارهاي خوبي را كه در منزل دارند، در جمع به كلي فراموش مي‌كنند. در چنين مواردي ، از سرزنش آنها در برابر ديگران بايد پرهيز نمود. اين سرزنش تلاشي نادرست براي آموزش رفتارهاي مناسب مي‌باشد.

بسياري از كودكان از رفتارهاي بدِ خود آگاه نيستند و بايد به آنها آموزش دهيم كه نه تنها چه كاري را انجام ندهند بلكه بايد چه كاري را انجام دهند والدين بايد رفتار مناسب را در قالب جمله‌اي به آنها تفهيم كنند و يا با انجام نمايش و خواندن شعر و داستان آن مطلب را به طور غير مستقيم به كودك آموزش دهند.

مثلاً به كودك گفته شود كه هنگامي كه بزرگتري با تو صحبت مي‌كند، مؤدبانه اينست كه به چشمهايش نگاه كني و در جوابش چيزي بگويي.

اگر كودك با بي‌ادبي برخورد كرده است ، او را در جايي دور برده و به آرامي و مختصر رفتارش را اصلاح كنند، لبخندي زده و او را در آغوش بگيرند تا نشان دهند كه او را دوست دارند و سپس او را به جمع بازگردانند.

قبل از شركت در مناسبتي كودك را براي قرار گرفتن در آن جمع آماده كرده و آنچه را از او توقع دارند به صورت مختصر با او در ميان بگذارند. براي بچه‌هاي كوچكتر بهتر است در خانه نقش بازي كرد و رفتارهاي مورد نظر او را مرور كرد.

هنگامي كه كودك رفتار خوبي داشت، او را تحسين و تشويق نمايند. بچه‌ها وقتي با بزرگترها برخورد مي‌كنند و رفتارهاي خوبي انجام مي‌دهند، خجالت مي‌كشند، آنها حرفهاي بزرگترها را شنيده‌اند امّا وقتي خودشان اين حرفها را مي‌زنند احساس مي‌كنند كه رفتاري مصنوعي داشته‌اند پس خجالت مي‌كشند.

يكي از راههاي ديگر تقويت اعتماد به نفس آنهاست كه به شيوه‌هايي كه قبلاً ذكر شد مي‌توان عزّت نفس آنها را تقويت نمود.

راهنماي كامل تربيت كودكان     مترجم اكرم قيطاسي

اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط