.

عزت نفس پايين

برخي كودكان دچار اعتماد به نفس پايين و نداشتن عزّت نفس هستند. رفتار با چنين كودكاني آسان نيست امّا لازم است به نكاتي توجه شود:

1-اساس عزت نفس سالم، احساس عشق و تأييد بدون قيد و شرطي است كه كودك از جانب والدين خود دريافت مي‌كند. همان طور كه بچه‌ها از جاده‌اي ناهموار به سوي بزرگسالي پيش مي‌روند، نياز به ميزان چشمگيري از اين نوع عشق دارند. والدين بايد مراقب باشند تا اين عشق را هر روز به كودك نشان دهند. و آن را با حرفها ، كارها و با تمام وجود خود به او ابراز نمايند.

2-والدين بايد به كودكان خود كمك كنند تا استعدادهاي خود را كه در آنها مهارت دارند، كشف كنند بگذارند تا انواع ورزشها، سرگرميها و فعاليتها را امتحان كند، او را تشويق كنند تا خود را در جريان چيزهايي قرار دهد كه به نظرش در آنها مهارت دارد و از آنها لذت ببرد. موفقيت باعث ايجاد و اعتماد به نفس مي‌شود.

3-انجام برخي امور روزمره خانه را به فرزند خود واگذار نمايند.

4-از او زياد مراقبت نكنند. بگذارند از سعي و تلاش خود، اشتباهاتش را جبران كرده، از آنها درس بگيرد.

5-هر روز با تحسين واقعي و دقيق از فرزند خود تعريف كنند.

6-كلمات خود را با دقت انتخاب نمايند. در مورد معناي حرف خود فكر نموده و آنها را به كار ببرند.

7-به كودك كمك كنند تا نگرش مثبتي به زندگي داشته باشد. جملات بدبينانه او را به آرامي اصلاح نمايند. زماني كه اظهار عجز از انجام كاري مي‌كند ، به او متذكر شوند كه در موارد قبل چطور موفق شده و توانسته بر مشكل فائق آيد.

منبع: راهنماي كامل تربيت كودك            مترجم: اكرم قيطاسي

اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط