.

بردن كودك به مهد و بازگردان او

برخي كودكان به سختي خود را با تغييرات وفق مي‌دهند. آنها دوست دارند، همه چيز به صورتي پيش‌ بيني شده، پيش بروند. هر چيزي كه امور جاري آنها را بر هم بزند، باعث نگراني آنها مي‌شود. اينگونه كودكان به كمي فكر بيشتر نياز دارند تا به آنها كمك كند كه با اين تغييرات روزانه كنار بيايند اين نوع كودكان در ظاهر نشان نمي‌دهند كه از رفتن به مهد كودك ناراحتند امّا كاري مي‌كنند كه معلوم شود آنها ناراضيند.

براي برخورد با اين كودكان:

1-  برنامه‌هاي منظم كاملاً‌ مشخصي مي‌تواند به كودك كمك كند تا راحتتر شرايط جديد را پذيرا باشد. يعني در هنگام بردن و بازگرداندن كودك از كلام مشخص ، برنامه مشخص ، وسايل مشخصي استفاده نماييد.

2-  زمان خاصي را براي بردن و بازگرداندن او اختصاص دهيد تا اطمينان داشته باشد كه همه چيز طبق معمول انجام خواهد شد.

3-  وقتي كودك را به مهد مي‌بريد، 5 دقيقه به او فرصت تطبيق بدهيد. بگذاريد كودك در اين 5 دقيقه بازي كند و يا چيزي را به شما نشان دهد.

4-  برنامه منظم و جالبي براي برگشتن به خانه طراحي كنيد مثلاً‌ در هنگام بازگشت خوراكي جديدي به او بدهيد يا وعده كار جديدي را كه دوست دارد به او بدهيد.


بدرفتاري در مهد كودك:‌

والدين پس از مطلع شدن از بدرفتاري كودك خود بايد نكاتي را اجرا نمايند:

1-  فوراً‌ وقت ملاقاتي از مربي مهد كودك بگيرند و در مقابل سخنان مربي حالت دفاعي نداشته باشند ، بلكه به دقت از جزئيات رفتار فرزند خود سؤال نمايند و پيشنهاداتي را از مربي بخواهند.

2-  چندين بار بدون اطلاع قبلي به مهد رفته و بدون آنكه كودك متوجه شود، مراقب رفتارها و برخوردهاي كودك با ديگر بچه‌ها و مربيان باشند.

3-  وقايع روزانه زندگي فرزند خود را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند تا بتوانند متوجه علت رفتارهاي او شوند.

4-  شايد كودك متوجه قوانين مهد كودك نشده است، در چنين حالتي با هماهنگي مربي او، قوانين مهد را به او تذكر دهند.

5-  از تجارب والدين ديگر كه توانسته‌‌اند فرزند خود را با محيط مهد هماهنگ نمايند استفاده كنند.

6-  در مورد آنچه در مهد پيش مي‌آيد با فرزند خود صحبت كنند و علت رفتارهاي او را با سؤالاتي خاص جويا شوند.

منبع: راهنماي كامل تربيت كودك      مترجم :‌ اكرم قيطاسي

هديه به پيشگاه مطهر امام حسين عليه السلام صلوات
 


محتوای مرتبط