.

 مهد كودك

 برخي كودكان به دلايل مختلفي بايد به مهد كودك بروند. اين كودكان عكس العملهاي متفاوتي به محيط جديد دارند. برخي به راحتي با محيط جديد برخورد مي‌كنند و به سرعت خو مي‌گيرند امّا برخي در مقابله با محيط جديد مقاومت مي‌كنند البته اين مقاومت دلايل متفاوتي دارد. به طور مثال علاقه‌مندي زياد كودك به مادر و اينكه نمي‌تواند دوري او را تحمل كند و يا آن قدر به والدين وابسته است كه به اين دليل نمي‌تواند محيط جديد را پذيرا باشد. گاهي هنگام ورود به مهد گريه مي‌كنند و گاهي به صورت غير مستقيم اعلام نارضايتي از رفتن به مهدكودك را ابراز مي‌دارند.

گريه هنگام ورود به مهد كودك:

والدين بايد در هنگام گريه كودك مسائلي را رعايت كنند:

1-  كودك نبايد با عجله بيدار شود. والدين بايد كودك را به اندازه كافي زود بيدار كنند تا بتواند قبل از اينكه سوار خودرو شود، خود را با شرايط روز هماهنگ كند. مادر بايد چيزي از وسايل خانه را به او بدهد تا باخود به مهد ببرد مثلاً‌ عكس خانوادگي، يا يكي از اسباب بازيهاي دوست داشتني يا وسيله شخصي از مادر.

2-  طوري برنامه ريزي كنيد كه كودك فرصت داشته باشد خود را با محيط مهد كودك وفق دهد. به چيزي از مهد كودك علاقه نشان دهيد تا بتواند با نشان دادن به شما مدتي را فرصت داشته باشد تا خود را با محيط سازگار كند و خداحافظي شيرين و كوتاهي داشته باشيد.

3-  خداحافظي خاص و منظمي داشته باشيد. اين برنامه مي‌تواند شامل بغل كردن، بوسيدن، خداحافظي با مزه و خنده‌دار باشد، اين خداحافظي را منظم و كوتاه كنيد. اگر هنگام ترك كردن محل نگران به نظر آييد. فرزندتان احساسات شما را درك خواهد كرد.

4-  زمان دقيق بازگشت خود را به فرزندتان بگوئيد.

5-  اكثر بچه‌ها 5 دقيقه پس از رفتن شما بيشتر گريه نمي‌كنند. از مربي مهد كودك بپرسيد كه فرزند شما از كدام نوع كودكان است. شايد بهتر باشد يكي - دوبار ، بدون اطلاع قبلي به مهد برويد و فرزندتان را ببينيد.

6-  اگر با رعايت تمام نكات باز هم گريه مي‌كند، شايد كودك هنوز آمادگي رفتن به مهد كودك را ندارد و شما بايد تغييرات اساسي ايجاد كرده و او را از نظر عاطفي آماده نماييد.

ادامه دارد...

منبع :‌ راهنماي كامل تربيت كودكان      مترجم : اكرم قيطاسي

هديه به پيشگاه مطهر پيغمبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم صلوات


محتوای مرتبط