.

 منظور از سيادت دوران كودكي

پيامبر اكرم (ص) در روايتي فرمودند: « الْوَلَدُ سَيِّدٌ سَبْعَ سِنِينَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِينَ وَ وَزِيرٌ سَبْعَ سِنِينَ » [1]

كودك تا 7 سال سرور، و تا 7 سال بنده و تا 7 سال وزير است.

سالهاي اوليه كودك، سالهاي شكل‌گيري شخصيت است. معناي سروري و سيادت كودك در سالهاي اوليه كه همان 7 سال اول است، اين نيست كه در انجام هر كاري آزادي مطلق دارد. كودك در 7 سال اوّل داراي ناتواني و درك نارساست پس بايد در رفتار او به نكاتي توجه شود:

1-توجه به خواسته‌ها و نيازهاي‌ او:

در 2 ماه اول زندگي كودك، والدين بايد به طور مطلق به خواسته‌هاي او توجه كنند. از ماه سوم به بعد بايد با تأمل بيشتري به گريه‌هاي او توجه شود، زيرا ممكن است گريه‌هاي او براي جلب توجه باشد اين زمان مي‌‌‌تواند شروعي براي لوس شدن كودك باشد.

تا پايان يكسالگي كه دوران دلبستگي كودك است، والدين بايد به كودك توجه فراواني داشته باشند امّا از آن پس متوجه وابستگي او باشند. در اين سنين بايد به خواسته‌هاي منطقي او پاسخ مثبت داده شود و در برابر خواسته‌هاي غير منطقي او از اصل خاموشي استفاده شود.

2-توجه به آزادي كودك:

 كودك در دوران سيادت، بسيار كنجكاو است بنابراين لازم است براي ارضاء كنجكاوي او ، والدين با آزاد گذاشتن او، متوجه خطرها هم باشند.

توجه به عطوفت و محبت:‌ والدين در 7 سال اوليه زندگي بايد محبت فراواني را به كودك داشته باشند ولي از زياده روي و لوس كردن آنها بپرهيزند.

4-توجه به بازي:

والدين بايد در اين سنين موجبات بازي كودكان را فراهم آورند، بازي والدين و همسالان با كودك و در اختيار قرار دادن اسباب بازيهاي مناسب، در رشد عاطفي آنها بسيار مؤثر است.

هفت سال اول زندگي بايد با شادابي كامل بگذرد، پس والدين از فشارهاي آموزشي رسمي بايد بپرهيزند آموزش‌هاي غير رسمي به ويژه در قالب بازي، شعر، سرود، معّما، جدول سازي و ... اشكالي ندارد.

كودكي كه 7 سال اوليه زندگي را سيّد بوده است داراي استعدادهاي شكوفا شده ، داراي حس اعتماد به والدين، داراي آرامش روحي رواني در دوران‌هاي بعدي، داراي اعتماد به نفس  مي‌باشد همچنين والدين خود را در مراحل بعدي معتبر مي‌داند.

منبع: نسيم مهر 1                    حسين دهنوي[1] مكارم الأخلاق       222   في فضل الأولاد .....  ص : 218

هديه به پيشگاه مطهر امام صادق عليه السلام صلوات


محتوای مرتبط