.

 چگونگي استفاده از كامپيوتر

يكي از مهارتهاي لازم براي موفقيّت انسانها در عصر حاضر، توانمندي آنان در استفاده درست از كامپيوتر است امّا استفاده از كامپيوتر هميشه مفيد نبوده و گاهي در امر تربيت و كنترل فرزندان مشكل ساز است.

بنابراين والدين بايد اعمالي را انجام دهند كه فرزندان آنها از ناحيه اين وسيله كه مي‌تواند مخرّب يا مفيد باشد آسيب نبينند براي اين كار بايد به نكاتي توجه كرد:

1- در استفاده از كامپيوتر ، الگوي مناسبي براي فرزندان باشند.

2- فرزندان را با چگونگي استفاده درست از كامپيوتر و فوايد آن آشنا شوند.

3- تلاش كنند فرزندان با مصاديق سوء استفاده از كامپيوتر و ضررهاي آن آشنا شوند.

4- هنگامي كه فرزندان به كار با كامپيوتر مشغولند، والدين حتي الامكان و به نحوي درست، با فرزندان همراه باشند تا ضمن نظارت بر عملكرد فرزندان ، فعاليت با كامپيوتر را براي آنها لذت بخش‌تر و مفيدتر نمايند.

5- براي عادت دادن فرزندان به استفاده درست از كامپيوتر، قوانين و مقرراتي را از سنين خردسالي وضع نمايند و براي اجراي آن قوانين نظارت نموده و آن را پيگري كنند.

6- كامپيوتر را در مكاني قرار دهند كه ساير اعضاي خانواده نيز به راحتي بتوانند در آن مكان رفت و آمد نمايند.

7- رمز ورود به سيستم را به طور محرمانه نزد خود نگه داشته و فرزندان را از آن آگاه نسازند.

8- برنامه‌ي را طراحي و تدوين كنند كه مطابق آن فرزندان دقيقاً بدانند چقدر و از چه برنامه كامپيوتري مجاز به استفاده خواهند بود. در طراحي و تدوين اين برنامه ، بهتر است از فرزندان نظرخواهي شود ولي تصميم گيرنده نهايي بايد والدين باشند.

9- برنامه‌هاي كامپيوتري بايد متناسب با ارزش‌هاي والدين و سن فرزندان انتخاب شود باعث بدآموزي براي آنان نشود، بهتر است از بازيهاي استفاده شود كه مهارت فرزندان را در كارهاي مفيد زياد نمايد.

10- والدين گاهي بايد از علاقه فرزندان به كار با كامپيوتر ، جهت مديريت و كنترل رفتار آنان استفاده نمايند.

منابع:

تربيت كودكان و نوجوانان ( اصول و فنون تربيت و اصلاح رفتار )                   احمد عشقي

 هديه به پيشگاه مطهر پيغمبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم صلوات


محتوای مرتبط