.

 لزوم تنها خوابيدن كودك

برخي خانواده‌ها معتقدند كه اگر فرزندشان كنار آنها بخوابد آرامش خواهد داشت و اگر نيمه شب ترسيد، با لمس پدر و مادر، احساس امنيّت مي‌كند.

امّا به چند دليل كودك بايد جدا و مستقل باشد:‌

1- وابستگي به والدين: كودكاني كه در اتاق والدين مي‌خوابند، وابستگي بيشتري به آنان دارند و ممكن است در آينده به استقلال آنها لطمه وارد شود.

2- مستقل بودن اتاق والدين.

گاهي كودك به اتاق والدين پناه مي‌برد، براي جلوگيري از اين عمل بايد زمينه‌هاي ترس او را از بين ببريم. مثلاً نبايد فيلم‌هاي ترسناك ببينيد، قصه‌هاي ترسناك نشنود، مواردي كه موجب ترس او مي‌شود را از بين ببريم، مثلاً پيش از خواب، به طور غير مستقيم و به بهانه‌اي ، مكان‌هاي مبهم اتاق خواب او مثل كمد ديواري، پشت چوب لباسي و ... را بررسي كنيم. به گونه‌اي كه كودك مشاهده كند و مطمئن شود موجود ترسناكي در آنها وجود ندارد. براي مستقل خوابيدن كودك بايد به مواردي توجه شود:‌

1- توجه داشته باشيد كه در مسير نور چراغ خواب او ، وسيله‌اي قرار نداشته باشد تا روي ديوار سايه بيندازد كودكان در اين سن جاندار پندارند، و اين سايه‌ها را هيولا و امثال آن مي‌پندارند.

2- در صورتي كه كودك به اتاق شما پناه برد،‌ به او پناه دهيد امّا اجازه ندهيد در اتاق يا بستر شما بخوابد زيرا اين كار نبايد به صورت عادتي براي او در آيد. بايد كودك را به اتاقش راهنمايي كنيد و لحظاتي در كنارش بمانيد تا احساس امنيّت كند و خوابش ببرد.

3- هنگام راهنمايي او به اتاق نگران و متزلزل نباشيد زيرا اين كار بر ترس او مي‌افزايد.

4- از به كار بردن جملات منفي مثل « تاريكي ترس ندارد » ، « تنهايي ترس ندارد » ، « موجود ترسناكي نيست» بپرهيزيد.

5- از جمله‌هايي استفاده كه اعتماد به نفس او را افزايش مي‌دهد. « از اينكه فرزند مستقلي دارم، احساس غرور مي‌كنم »

6- درِ اتاق كودك را قفل نكنيد، تا مدتي در اتاق او را باز بگذاريد.

7- هر قدر فاصله بين اتاق شما و كودك كمتر باشد، آرامش خاطر او بيشتر خواهد شد.

8- چراغي كم نور در بيرون از اتاق خواب كودك، بر آرامش او مي‌افزايد.

منابع :

نسيم مهر 1 و 2                                             حسين دهنوي

 هديه به پيشگاه مطهر پيغمبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم صلوات


محتوای مرتبط