.

  آيت الله مصباح يردي از قول حضرت آيت الله خامنه‌اي مي‌گويند: ايشان فرمودند كه شفا دادن امام رضا (ع) برای مشهدی ها خیلی عادی است؛ خودم دیدم وقتی بچه بودم به همراه پدرم به مسجدی به نام مسجد ترک ها رفتیم. موذنی داشت به نام کلب الرضا که نابینا بود و به همین علت معروف شد به نام کلب الرضا عاجز؛ یک روزی که من پیش پدرم بودم و  دیدم کلب الرضا آمد در حالی که بینا شده بود؛ پدرم به او گفت: می بینی؟ گفت بله و شروع کرد به تشریح چهره پدر؛ پرسیدیم چه شده که شفا یافتی؟ گفت در بازار بعضی دخترم را سرزنش می کردند به دخترم گفتم مرا به حرم ببر وقتی رسیدیم گفتم تو برگرد خانه آنگاه گفتم ای مولا من سالهاست نابینایم و گریه نکردم و گفتم راضی ام به رضای خدا اما حالا تحمل نمی کنم به ناموسم را سرزنش کنند مرا شفا بده یا هم همین جا مرا بمیران. خواب رفتم و بیدار شدم آنگاه دیدم که شفا یافتم.