.

 ناسازگاري كودكان(2)

براي آنكه بتوان شيوه‌ي مناسبي براي مقابله و از بين بردن ناسازگاري كودكان بيابيم بايد با روش‌هاي اصولي برخورد نماييم.

ناسازگاري كودكان با خواهران و برادران خود علاوه بر آنكه تا حدي طبيعي است، امّا نبايد به صورت يك معضل در آمده و براي آنها عادت شود. به همين منظور والدين بايد به نكات مهمي توجه نمايند:

1- ابتدا علّت ناسازگاري آنها را بررسي نموده و بيابند.

2- با توجه به سنّ هر كدام از فرزندان خود با آنان رفتار مناسبي داشته باشند. به طور مثال يك دختر يا پسر نوجوان نياز به توجه بيشتري دارد و يا در ابتداي دوران نوجواني نسبت به پايان دوران نوجواني محبّت بيشتري را مي‌طلبد.

3- گاهي فرزندان به دليل نياز به جلب توجه با ديگران ناسازگاري مي‌كنند، در اين صورت بايد در زمان ناسازگاري به او كمتر توجه شود.

4- براي ايجاد رابطه صميمانه بين آنها نبايد به طور مستقيم عمل كرد، زيرا براي اثبات استقلال خود، عكس خواسته والدين عمل مي‌كند.

5- والدين بايد خود با يكديگر درگيري نداشته باشند زيرا آنان براي فرزندان خود الگو هستند.

6- از درگيري و ناسازگاري با فرزندان بايد پرهيز كرد، اين رفتار، در حقيقت آموزش غير مستقيم ناسازگاري است.

7- والدين هرگز نه در امور مادي و نه در امور معنوي نبايد تبعيضي قائل شوند زيرا اين رفتار زمينه‌ي ناسازگاري را براي فرزندان ايجاد مي‌كند.

8- فرزندان نبايد با يكديگر مقايسه شوند و ويژگي‌ يكي به رخ ديگري كشيده شود.

9- والدين بايد شخصيت لازم را براي فرزندان قائل شده و آنان را در حضور ديگري توبيخ نكنند.

10-در صورت امكان، امكانات مستقلي براي آنان در نظر بگيريد و در غير اين صورت ، با وضع قوانين مناسب، مانع تنش‌ها شويد. استفاده‌ي نوبتي و در صورت ضرورت، استفاده از قرعه نيز مي‌تواند مانع دعوا و درگيري شود.

منبع : نسيم مهر (2)               حسين دهنوي

تعجيل در قرج بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف صلوات


محتوای مرتبط