.

 ناسازگاري كودكان(1)

گاهي كودكان با همسالان خود دعوا مي‌كنند و آنها را كتك مي‌زنند. در اين صورت والدين بايد كودك خود را مورد بررسي قرار دهند، اگر با همسالان خاصّي است و از آنها تأثير مي‌پذيرد، ارتباطش را با آنها قطع يا كم كنيد.

والدين بايد به نكاتي توجه نمايند:‌

1- به كودك خود سازگاري را آموزش دهند. نقش همسال او را بازي كرده و در قالب بازي، برخورد درست و بدون خشونت را به او بياموزند. استفاده از داستان نيز مي‌تواند در اين آموزش مؤثر باشد.

2- زمينه درگيري و ناسازگاري را از بين ببريد مثلاً‌ كودكان را با فعاليتهاي خاصي چون كاردستي ، نقاشي، بازي‌هاي فكري و ... سرگرم كنيد تا زمينه‌هاي درگيري و كتك‌كاري از بين برود.

3- گاهي كودك براي جلب توجه رفتار غير عادي از خود نشان مي‌دهد، والدين بايد به او نشان دهند كه در زمان عادي و غير از اين رفتار، توجه بيشتري به او دارند و نياز او را برآورده مي‌كنند.

4- در چنين مواردي بايد حواس او را پرت كرد، بنابراين با نظارت بر بازي كودك با همسالان، در صورت مشاهده‌ي عصبانيت او و آغاز درگيري، حواس او را با دادن خوراكي، يا كارهاي نمايشي يا دادن وسايل جديد براي بازي بايد پرت كرد.

5- با قاطعيّت به فرزند خود بگوييد:‌ نزن و مدتي او را از صحنه‌ي دعوا دور كرده و از شيوه‌ي محروميت و جريمه استفاده كنيد.

مناسب‌ترين جريمه براي او اين است كه در مقابل هر بار درگيري، يك روز از بازي با همسالان محروم شود.

كودكان در مواردي با خواهران يا برادران خود ناسازگاري دارند، در اين موارد ابتدا علل ناسازگاري آنها را به دقّت مورد بررسي قرار دهيد و با ساز و كار مناسب رفتار نماييد. سپس از راهكارهايي مانند اعطاي مسئوليتهاي مشترك، جلسات خانوادگي گفتگو، بازي‌هاي گروهي با اعضاي خانواده و مسافرت جمعي استفاده كنيد.

ناسازگاري‌هاي فرزندان، به ويژه كودكان پشت سر هم، تا حدودي طبيعي است و نمي‌توان آن را ريشه كن كرد و فقط بايد براي ايجاد رابطه‌ي سالم بين آنها كوشيد. ناسازگاري‌هاي كودكان خالي از فايده هم نيست، آنها در اين درگيريها راههاي دفاع از حق خود را مي‌آموزند، براي يافتن راه‌حل مناسب براي مشكلات خود فكر مي‌كنند و در همين ناسازگاريها، با بيان احساسات خود تخليه مي‌شوند.   ادامه دارد....

منبع :  نسيم مهر (2)                                                                     حسين دهنوي

 

تعجيل در فرج بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف صلوات


محتوای مرتبط