.

 گرفتن وسائل همسالان
 

گاهي كودكان وسايل دوستان و همسالان خود را گرفته و از پس دادن آنها خودداري مي‌كنند. اين گونه رفتارها براي كودك طبيعي است و در كودكان زير 4 سال فراوان ديده مي‌شود. البته درجه تفاوت آنها متفاوت است. كودكان در اين سنين گمان مي‌كنند مالك همه‌ي اشياء‌ هستند، والدين نبايد نگران باشند، برعكس بايد كوشش كنند تا تنش‌ها را كم كرده و جلو نهادينه شدن اين رفتار را بگيرند.

گاهي كودكان اين اعمال را از بزرگترها آموزش ديده‌اند، مثلاً بزرگسالان گاهي بر سر اموال خود مي‌جنگند، بنابراين، اين رفتار به كودك منتقل مي‌شود. والدين بايد وسايل مورد نياز كودك خود را در حد متعارف براي او تهيه نمايند تا كودك بهانه‌اي براي گرفتن وسايل ديگران نداشته باشد.

*****

چند توصيه مهم در اين باره ضروري است:

1- زماني كه كودك اسباب بازي يا وسايل ديگري را مي‌گيرد، سعي نكنيد، به زور از او پس گيريد، زيرا همين مسئله موجب بيشتر شدن درگيري و آسيب احتمالي به شيئي مي‌شود.

2- آموزش مالكيت به كودك نكته مهمي است كه والدين بايد به او بياموزند. براي او توضيح دهيد كه مالك همه چيز نيست و هر اسباب بازي يا وسيله‌اي، متعلّق به شخصي خاص است.

3- گاهي والدين بايد از روش پرت كردن حواس استفاده كنند، و به جاي آنچه از او مي‌گيرند به او چيز ديگري بدهند.

4- در مهماني‌ها سعي كنيد شيئي دلخواه او را به همراه داشته باشيد تا هرگاه كه خواست اسباب بازي كودكان ديگر را بگيرد، اسباب بازي دلخواه او را نشان داده و حواسش پرت شود.

5- اگر اسباب بازي همبازي خود را پس نداد، اسباب بازي مورد علاقه او را به دوستش بدهيد، به طور قطع به چنين معامله‌‌اي راضي نخواهد شد و وسيله‌ي ديگر را رد خواهد كرد.

منبع  :              نسيم مهر (1)                                حسين دهنوي

تعجيل در فرج بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف صلواتمحتوای مرتبط