.

 

ارتباط با همسالان

بسياري از والدين از اينكه كودكشان دوستان زيادي ندارد، ناراحت مي‌شوند، امّا خود كودك از اين حالت بسيار راضي است. برخي كودكان درونگرا هستند و از تنها بودن خود احساس راحتي مي‌كنند. اگر فرزند شما به نظر خوشحال مي‌آيد. عزّت نفس خوبي دارد و در روابط اجتماعي خود موفق است، در مورد تعداد دوستان او نگران نباشيد، امّا اگر او نيز از نداشتن دوست رنج مي‌برد با به كارگيري راهكارهايي او را ياري مي‌نماييد.

والدين بايد به عقايد كودك خود در انتخاب دوست احترام بگذارند، او را هرگز به دوستي با كودك ديگر وادار نكنند و به او القاء ننمايند كه در دوست‌يابي ناتوان است. خانواده بايد درك كند كه چرا كودك مي‌گويد:‌ هيچ دوستي ندارد. گاهي اوقات، ممكن است بدون دوست بودن او واقعيت نداشته باشد، و او بي‌توجهي همسالان خود را بر نداشتن دوست حمل كرده باشد. والدين بايد از درگير شدن با اين مسئله خودداري كرده و او را براي در كنار كودكان ديگر بودن و بازي كردن با آنها تشويق كنند.

براي ايجاد زمينه‌ي دوست يابي از راهكارهايي مي‌توان استفاده كرد:‌

1- ارتباط خود را با نزديكان بيشتر كرده تا فرصت بيشتري براي انتخاب دوستان متناسب با روحيات او به دست آيد.

2- برخي از همكلاسي‌هاي او را به مناسبتهايي به منزل خود دعوت كنيد.

3- او را به شركت در برنامه‌هاي جنبي مدرسه و فعاليتهاي گروهي چون روزنامه ديواري، اجراي مراسم، تئاتر و ... و حضور در اردو تشويق كنيد.

اگر كودك شما با دوست خود ناسازگار است، حساسيت نشان ندهيد، اين روحيه در كودكان بين 4 تا 8 سال متداول است كه با دوست خود به صورت يكطرفه ارتباط برقرار كرده و به راحتي قهر مي‌كنند. براي ايجاد سازگاري، بكوشيد خودتان الگوي خوبي باشيد و با دوستانتان بي‌دليل قطع رابطه نكنيد. با بياني نرم و در موقعيتهاي عاطفي برخورد خود با دوست را به او بياموزيد، و ارزش دوست خوب را برايش تبيين كنيد تا بداند كه انسان بدون دوست ، غريب است.

منبع : نسيم مهر (1)                                                                     حسين دهنوي

راهنماي كامل تربيت كودك                                                              مترجم اكرم قيطاسي

تعجيل در فرج بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف صلوات


محتوای مرتبط