.

مهماني

كودكان، از ابتداي تولد آداب اجتماعي را نمي‌دانند. آنها بايد در اين زمينه آموزش ببينند. برخي كودكان به قدري در فضاي نا آشناي مهماني غرق مي‌شوند كه تمام آنچه را آموخته بودند، از ياد مي‌برند.

در چنين مواقعي بايد از روش تربيتي پيشگيرانه استفاده نمود. والدين قبل از رفتن به مهماني، لازم است رفتارهايي را كه فرزند خود انتظار دارند، با او مرور كنند، در مهماني نيز در صورت مشاهده خلاف انتظار، قوانين مرور شده را به او يادآوري نمايند.

گاهي رفتارهاي مورد انتظار را مي‌توان در غالب نمايش نقش بازي كرد و با برگزاري يك مهماني نمايشي آدابي را كه از فرزند توقع مي‌رود، با او تمرين كرد. در اجراي آداب بايد اغراق كنيد تا كودك آنها را كاملاً‌ واضح درك كند. سرزنش يا توبيخ فرزند در برابر ديگر مهمانان نه تنها تأثير مثبتي ندارد بلكه مي‌تواند پيامدهاي منفي نيز داشته باشد. براي توبيخ، فرزند خود را به محل خلوتي مانند دستشويي برده و با او صحبت كنيد. از جملاتي مختصر استفاده كرده و فقط به اشتباهات او اشاره نكنيد بلكه دستور العملهاي مشخصي در مورد رفتارهاي مورد انتظار خود به او بدهيد.

بي‌علاقگي به مهماني رفتن:

ابتدا بايد علت بي‌علاقگي فرزند خود را براي مهماني رفتن بيابيد. گاهي كودكان با صاحبخانه رابطه‌ي خوبي ندارند، گاهي توانايي انجام بازيهاي به كار گرفته شده در مهماني را ندارند، گاهي از ايجاد ارتباط با ديگران عاجزند و ...

در مورد چند دليل فكر كنيد تا به فرزند خود در غلبه بر بي‌علاقگي خود كمك نماييد. با ملايمت او را تشويق نموده تا در اين مراسم شركت كند. تا جايي كه مي‌توانيد در مورد مهماني به او اطلاعات بدهيد، تا فضا براي او ناشناخته نباشد. به فرزند‌تان كمك كنيد خود مهماني ترتيب دهد، تجربه هماهنگي براي يك مهماني و لذت بردن از نتايج آن، مي‌تواند ديد متفاوتي در مورد مهماني به او بدهد.

منبع :  راهنماي كامل تربيت كودك                                 مترجم: اكرم قيطاسي

هديه به پيشگاه مطهر امام باقر عليه السلام صلوات


محتوای مرتبط