.

 والفجر و ليال عشر
گرامي مي‌داريم سال روز دهه فجر انقلاب اسلامي را - و حمد و شكر و سپاس خداوندي راست كه ذرات وجودمان مديون لطفهاي بي‌دريغُ لحظه به لحظه اوست و سپاس خداوندي است كه ما را به تماشايِ فجرِ زيبايِ انقلابي نشاند، كه جهاني را به شگفتي واداشت، سپاس خداوندي راست كه از دريچه كوچك چشمانمان سقوط بزرگترين فرعونهاي تاريخ را نشانمان داد، سپاس و حمد و ثناي بي‌پايان يكتايي را شايسته است كه نه روز به روز كه لحظه به لحظه آيت‌هاي معجزه‌وار خويش را به نمايش گذاشته است تا چشمان عبرت بين ما ببينند و پند بگيرند و بصيرت بيابند - تا ذره‌اي از ملكوت عالم هستي را دريابند.

بزرگان چه زيبا نامي بر انقلاب نهاده و گفته‌اند: «فجر انقلاب اسلامي» تا يادمان نرود كه اين تنها برقي از آن خورشيد درخشان است، آن را فجر ناميده‌اند تا يادمان نرود كه بايد فجر آغاز طلوع خورشيد روشني بخش جهان است- آن را فجر ناميده‌اند تا يادمان نرود كه تا طلوع خورشيد بيدار بمانيم.

آن را فجر ناميده‌اند تا يادمان نرود كه ما چشم براهيم خورشيد جهان افروز عالم هستي را - تا يادمان نرود كه منتظريم انقلاب بزرگ جهاني را - آري فجر به ما مي‌گويد كه خورشيد خواهد آمد و اين تنها برقي است كه خواب را از چشمان غفلت زده تاريخ مي‌زدايد، فجر نوري است كه گرما را در رگهاي يخ‌زده تاريخ جاري مي‌سازد.

و انقلاب ما طلوع اين فجر مقدس است كه ما منتظريم طلوع خورشيدي را كه انقلابي نه به وسعت يك شهر، نه يك كشور، كه به وسعت يك جهان به پا خواهد كرد.

فجر انقلاب اسلامي ياد آور جنبش و حركت مردمي است كه در امواج جاذبه‌هاي كمونيستي و سوسياليستي و ملي‌گرايي‌ها و ... تنها ولايت اسلام را خواستار شد و در جهاني مملو از افكار و عقايد غير مذهبي و ديني- يك صدا فرياد نه شرقي - نه غربي - جمهوري اسلامي سر داد.

آري فجر انقلاب اسلامي ياد آور به حقيقت پيوستن همه وعده‌هاي خداوندي است ياد‌آور انتخابي صحيح و دقيق و الهي است  كه با اراده مردم به نمايش گذاشته شد و همه جهان با چشماني خيره به آن مي‌نگريستند و البته به من و شما يادآ‌وري مي‌كند كه انتخاب صحيح ، مقاومت و استقامت صحيحي را نيز مي‌طلبد كه : « إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا»[1] فجر انقلاب از ما استقامت را مي‌طلبد كه تنها انتخاب صحيح كافي نيست بلكه استقامتي صحيح را نيز مي‌خواهد - استقامتي تا طلوع خورشيد.

اي خورشيد پرده نشين ،مهدي جان حال كه فجر اسلامي را در جهاني ظلمت زده نماياندي و ما را لايق ديدن آن كردي طلوع درخشان روز ظهورت را كه خورشيد وجودت همه جهان را از ظلمتهاي ظلم و بيداد پاك مي‌سازد بر قاب چشمانمان بنشان عطر گل وجودت در همه جاي جهان پيچيده چشمان منتظران هر سو به جمال تو معطوف است- آري گوش به زنگيم و چشم به راه تا فجرمان را به طلوع صادق خورشيد وجودت برساني.

خداوندا !

ما را قدردان همه نعماتت از جمله نعمت اسلام و ولايت امنيت و قرار ده و لحظه‌اي پاي ما را از صراط مستقيم كه همان راه انقلاب اسلامي و راه پذيرفتن ولايت فقيهي الهي است منحرف مساز.

به ملازمان سلطان كه رساند اين دعا را                       كه به شكر پادشاهي ز نظر مران گدا را

ز رقيب ديو سيرت به خداي خود پناه هم                مگر آن شهاب ثاقب مددي دهد خدا را

چه قيامت است جانا كه به عاشقان نمودي               دل و جان فداي رويت بنما عذار ما را

 


[1] سوره مباركه فصلت آيه 30

ه. نوريان

تعجيل در فرج بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف صلوات


محتوای مرتبط