.

 

 پيام حضرت زينب سلام الله عليها

همان روزی که بلوای زمین بود

همان روزی که خون بر هر جبین بود

همان روزی که عباس علمدار

به دوش مشک و گرفت اذنی ز سردار

همان روزی که قاسم عاشقانه

به سوی مشهدش با دل روانه

همان روزی که سرخ خون اصغر

نمود مکر و فریب خصم اظهر

همان روزی که عشاق زمانه

شدند مهمور به مهر جاودانه

همان روزی که دشمن جاهلانه

گرفت جشن و سروری فاتحانه

تو دانی زینب کبری چه ها کرد

قیام دیگری آنجا به پا کرد

بگفتا زینبم بنت دو اختر

بگفتا زینبم جاری ز کوثر

بگفتا زینبم رهرو ز حیدر

بگفتا زینبم نسل پیمبر

من اینک حافظ خون خدایم

علم بر دوش،فلک گیرد ندایم

که قطره ،قطره ی خون شهیدان

شود بذری به دست ما مریدان

بکاریم عشق ایمان و محبت

همی آبش دهد نور امامت

که  هر قطره ز خون این شهیدان

نماید هر کویری را گلستان

همه عالم بدانند تا قیامت

که هر جا بوی عشق است و مروت

نشان از کوی مهر است و صداقت

همان راه حسين راه شهادت

 

                                                                                                                         نسرین دادخومحتوای مرتبط