.

دروغ گفتن

دروغگويي تا حدود سن شش سالگي به علت تخيل قوي كودك است. او نمي‌تواند بين بيداري و رؤيا و حقيقت و مجاز فرق بگذارد. وقتي با عروسكش بازي مي‌كند، به گونه‌اي با او حرف مي‌زند كه گويا زنده است.

* * * *

دروغگويي از سن 6 سالگي به بعد عللي دارد:

1- گاهي دروغگويي اعضاي خانواده يا نزديكان، كودك را دروغگو مي‌كند. بايد توجه داشت كه محيط، مختص به خانه نيست و ممكن است دروغگويي از مدرسه ، محله ، خانه نزديكان منتقل شود. پس بايد محيط را اصلاح كرد. در حضور كودك حتي نبايد به شوخي هم دروغ گفت.

2- جلب توجه در كودكان فطري است. كودك گاهي براي جلب توجه ديگران دروغ مي‌گويد.

3- انتقام جويي نيز باعث دروغگويي كودك مي‌شود. مثلاً براي آنكه از برادر خود انتقام بگيرد، خطاي خود را به او نسبت مي‌دهد.

4- گاهي به اين دليل كه تنبيه نشود دروغ مي‌گويد. پس بايد در هنگام انجام خلاف جداً‌ از تنبيه بدني خودداري شود.

5- تكاليف زيادي كه بر عهده كودك گذارده مي‌شود او را به دروغ وا مي‌دارد و كودك براي توجيه عدم انجام تكليف دروغ مي‌گويد.

6- توقع بيش از حد والدين كودك را وادار مي‌كند تا دروغ بگويد.

7- كودكان گاهي براي رسيدن به خواسته‌هايش دروغ مي‌گويد.

8- كودكان دروغ مي‌گويند تا والدين خود را راضي نگه دارند. دروغ مي‌گويند تا مشكلي برايشان پيش نيايد. دروغ مي‌گويند تا خجالت يا عدم كفايت خود را مي‌پوشانند.

آموزش ارزش راستگويي به بچه‌ها، نيازمند صرف وقت ، پشتكار و تمرين است.

* * * *

راه‌حلها :

1- از فرزندتان سؤالاتي نپرسيد كه مجبور شود دروغ بگويد.

2- به جاي سرزنش كردن به دنبال راه حل باشيد.

3- اگر مطمئن نيستيد كه فرزندتان دروغ مي‌گويد، صادقانه حرف بزنيد: « احساس مي‌كنم اين حرف تو حقيقت ندارد.»

4- اگر فرزندتان خواست حقيقت را بگويد، برايش سخنراني نكنيد. اشتباه نكنيد و به او نگوييد كه « اگر حقيقت را بگويي، تنبيه‌ات نمي‌كنم»‌. چون او بايد بياموزد كه در برابر اشتباهي كه كرده مسئوليت پذير باشد. بايد مسئله به اين صورت بيان شود كه « اگر دروغ بگويي ، با دردسر بزرگتري رو به رو خواهي شد »

5- خود الگوي صداقت باشيد . حتي گفتن دروغ مصلحتي در برابر فرزند، الگوي نامناسبي را در اختيار قرار مي‌دهد از ياد نبريد كه شما همواره در حال آموختن چيزي به فرزند خود هستيد.

 

منابع : نسيم مهر(1)                                     حسين دهنوي

       راهنماي كامل تربيت كودك                   مترجم : اكرم قيطاسي

م.ك


محتوای مرتبط