.

سر به هوايي
بسياري از بچه‌ها بين سنين 2 تا 6 سالگي ، سر به هوا هستند. در اين زمان، هماهنگي‌هاي لازم در آنها شكل مي‌گيرد. بي‌توجهي و سر به هوايي كودك در حد معمول، طبيعي است و اگر از حد معمول بگذرد، ممكن است به او لطمه‌هايي وارد سازد و اين لطمه‌ها، اعتماد به نفس او را بگيرد. صبر داشته باشيد، هيچ كودكي نمي‌خواهد سر به هوا باشد. براي تخفيف اين رفتار، ريشه‌ها را بيابيد و آنها را از بين ببريد.

1-يكي از علل سر به هوايي كودك ، مشكلات روحي - رواني است. مشكلات او ممكن است مربوط به خانه يا مدرسه باشد كه مي‌توان با گفتگو منشأ آن را بيابيد و از بين ببريد.

2-مشغوليت فكري ، كودك را سر به هوا مي‌كند، اموري از قبيل اردو ، مسافرت ، رفتن به جاي مورد علاقه كودك مي‌تواند او را مشغول كند.

3-امرو نهي فراوان والدين ، كودك را خسته مي‌كند و اين خستگي سبب مي‌شود ، به سخنان والدين توجه نكند. پس بايد امرو نهي‌ها را متعادل كرد.

4- گاهي كودك ، چنان در فعاليتي غرق مي‌شود كه به واقع ، صداي كسي را نمي‌شنود، در اين موارد بايد از بي‌توجهي او چشم بپوشيد.

* * * *

راه‌حلها :

1- وقتي چيزي از او مي‌پرسيد ، يا به او دستوري مي‌دهيد ، پرسش و دستورتان روشن باشد و فرمان‌هاي خود را تغيير ندهيد.

2- هنگام سخن گفتن با كودك يا در خواست چيزي ، نگاه مستقيم و روبرو داشته باشيد.

3- به او بياموزيد كه با گفتار شفاهي ، رفتار خود را كنترل كند، بگويد: بايد حواسم را به كارم چمع كنم ، نبايد اجازه دهم حواسم پرت شود.

4- برخي والدين به كودكان سر به هواي خود، القاب ناپسندي مي‌دهند، كه درست نيست . اين القاب تأثير تلقيني بر كودك دارد.

5- فرزندتان را تشويق كنيد تا كارهايي جديد را بياموزيد و آن قدر تمرين كند تا در آنها مهارت پيدا كند. سر به هوا بودن اغلب با تمرين از بين مي‌رود.

6- ايجاد مهارتهاي حركتي كوچكي مثل جورچين ، استفاده از پوسترهايي كه رنگها و شماره‌هاي خاصي دارند براي از بين بردن سر به هوايي مفيد است.

7- كلاس‌هاي ورزشي مثل ژيمناستيك و ورزشهاي رزمي حركات كودك را هماهنگ مي‌كند فقط بايد مراقب باشيد كه فرزندتان وارد گروههايي كه رقابت زيادي بين افراد آن وجود داشته باشد وارد نشود تا از كمبودهاي خود خجالت نكشد.

8- گاهي اوقات سر به هوا بودن زياد، نشانه وجود مشكل بينايي يا مشكلات رشد حركتي است. كه در اين صورت بايد به پزشك متخصص مراجعه نماييد.

 

منابع : راهنماي كامل تربيت كودك        مترجم : اكرم قيطاسي

         نسيم مهر (1 )                             حسين دهنوي

 م. ك

 


محتوای مرتبط