.

 

  بــررســي انــــواع خـــانـــــواده 3 (د)
 

چگونه خانواده بالنده باشيد؟

 23- خانه مكان آسايش و آرامش اعضاء باشد وجود تنش و درگيري‌هاي عاطفي در خانواده باعث مي‌شود كه اعضا تمايلي به بودن در آن نداشته باشند امنيت رواني عاطفي و آرامش با به رسميت شناختن حقوق و جايگاه تك تك اعضاي خانواده صرف نظر از جنس و سن بايد حاصل شود .

24- فرزندانتان را براي زمان حال تربيت كنيد جريانها و رويدادهاي پيرامون اعضاي خانواده بر آنها تاثير مي‌گذارد والدين نبايد همان تربيتي را كه از خانواده خود در يافت كرده‌اند بدون درنظر داشتن زمان و تغييرات محيطي عينا روي فرزندان پياده كنند تربيت خوب بايد در ظرف زمان و مكان ارائه شود.

25- خانواده‌اي انعطاف پذير باشيد خانواده نبايد چنان بسته و خشك باشد كه بگويد فقط راه و روش من درست است دراين صورت خانواده‌‌اي بيمار و شكننده است از طرف ديگر نبايد بگويد هر چه گفته شد درست است دراين صورت خانواده بي‌هويت است . دراين صورت نيز خانواده ضربه پذيري بالايي دارد خانواده موفق در تحولات خود با جامعه جريانهاي مثبت و خوبيهاي جامعه را جذب و بديهايش را دفع مي‌كند.

26- لحظات غافلگير كننده‌ي خوبي براي هم فراهم كنيد در ايجاد اين لحظات بايد كوشا باشيد .

27- در هفته، اوقات مشخصي را به تفريح با هم اختصاص دهيد اين كار نشان مي‌دهد كه شما چقدر براي خانواده ارزش قائل هستيد به خاطر داشته باشيد كه حتما و حداقل يك وعده غذايي را در شبانه روز باهم ميل كنيد اين عمل از لحاظ روحي و رواني براي شما و اعضاي خانواده بسيار مهم است .

28- نظارت و كنترل درامور را در نظر داشته باشيد نظارت و كنترل غير مستقيم بر كاركرد خانواده و اعمال فرزندان از وظايف عمده والدين است . شناخت به موقع مشكلات باعث مي‌شود كه به درمان به موقع آنها بپردازيد .

29- عزت نفس همديگر را تقويت كنيد عزت نفس تصوري است كه فرد نسبت به خود دارد اين تصورات براي او ارزشهاي مثبت يا منفي مي‌سازد .

خانه و والدين اولين مكان و افرادي هستند كه در ايجاد تصورات فردي نسبت به خود و درنتيجه كسب ارزشهاي مثبت يا منفي نقش موثري دارند. با ارزش شمردن خود، احترام گذاشتن و منحصر به فرد دانستن خود، مسئوليت پذيري، كمك خواستن از افراد موجه، نه گفتن به خواسته‌هاي نابجا و غلط ديگران توجه و حمايت از ديگران و مورد توجه و حمايت ديگران قرارگرفتن مهارتهايي است كه توسط خانواده بايد به فرزندان آموزش داده شود .

30- مقرراتي در خانواده وضع كنيد قوانين و مقررات نيروي حياتي پويا و فوق العاده موثر در زندگي خانوادگي است والدين بالنده مقرراتي با ويژگيهاي زير وضع مي‌كنند :

همه افراد خانواده در تهيه وضع مقررات شركت داشته باشند وملزم به رعايت آن شوند .

مقررات و قوانين متناسب با شرايط سني ، جسمي ، رواني و ... همه اعضاي خانواده باشد تا بتوانند آن را رعايت كنند .

قوانين مطابقت كامل با شرايط زماني داشته باشد .

فايده و دليلهاي مقررات و قوانين به زبان ساده براي اعضاي خانواده گفته شود تا با رغبت بيشتري از آنها پيروي كنند .

مقررات وضع شده انعطاف پذير باشد تا با توجه به شرايط اعضاء بتواند تغييراتي داشته باشد .

تذكر اين نكته بسيار لازم است كه براي شروع هركارمثبتي نياز به توسل به معصومين و استمداد از پروردگار داريم تا بتوانيم با تكيه بر نيروي لايزال الهي بهره بيشتري از عملكرد خود داشته باشيم .

  

منبع:برگرفته از كتاب مادر و پدري باشيد كه آرزويش را داريد- نوشته عباس فرهادي ثابت

 م.ك
 
هديه به پيشگاه مطهر بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف صلوات


محتوای مرتبط