.

 

 

  بــررســي انــــواع خـــانـــــواده 3 (د)
 

چگونه خانواده بالنده باشيد؟

  15- مطالعه كنيد و به آگاهيهاي خود بيفزاييد مطالعه و كسب آگاهي باعث مي‌شود تا در برخورد با مشكلات شرايط مطلوبي را بوجود آوريد دانايي عزت نفس خانواده را بالا مي‌برد و براي آنها روشن‌بيني ايجاد مي‌كند .

16-وقت ويژه براي هم داشته باشيد . برنامه‌ريزي در خانواده بايد به گونه‌اي باشد كه براي هر يك از افراد خانواده وقت جداگانه‌‌اي قرار داده شود اين وقت ويژه باعث مي‌شود كه احساسات همدلي گفتگو و تبادل افكار صورت گيرد در كنار هم بودن موجب شادي افراد خانواده شده و برگرمي روابط مي‌افزايد .

17- از مقايسه و تبعيض خود داري كنيد . استعدادها و ويژگيهاي فردي يكي از مسائلي است كه در خانواده موفق به آن توجه مي‌شود مقايسه افراد باعث مي‌شود كه فردي كه در زمينه‌اي ناتوان است احساس ناتواني بيشتري داشته باشد و به مرور زمان از دور خارج شده و نتواند موفقيتي كسب كند افراد خانواده بايد بدانند كه با هر جنسيت و سطح زيبايي و هوش براي يكديگر با ارزشند .

18- تهديد ، تنبيبه بدني و سرزنش و تحقير نكنيد اين روش‌ها ، روش‌هاي تخريبي هستند و باعث تيرگي روابط محكم و دوستانه و به عنوان تذكر به طرف مقابل مطرح كنيد .

19- از نيازهاي يكديگر آگاهي داشته باشيد والدين موفق نيازهاي رواني ، عاطفي ، اجتماعي ، جسماني و مذهبي اعضاي خانواده را شناسايي مي‌كنند و با برقراري نظم و انضباط اعمال و محدوديت‌هاي ضروري وسنجيده نيازهاي يكديگر را بر طرف مي‌كنند.

20- نسبت به هدفهاي خانواده متعهد و وفادار باشيد هدفهاي خانواده برتر از نيازها و آرزوهاي فردي افراد است بنابراين بايد به آنها وفادار بود و مشكلات دوره‌هاي متفاوت زندگي نبايد در آنها خللي وارد كند

21- براي همديگر آزادي قائل شويد هر كسي براي رسيدن به اهداف و انجام فعاليتهاي شخصي نياز به آزادي دارد آزادي عمل درچارچوب شرع و عرف باعث مي‌شود تا خلاقيت افراد شكوفا شود .

22-ناملايمات را به صورتي سازنده هدايت كنيد برخورد و كشمكش در خانواده‌اي ممكن است اتفاق بيفتد آموزش مهارت حل ناملايمات يكي از وظايف خانواده است ناكامي و عصبانيت را بايد به عنوان جزئي از زندگي پذيرفت سپس به اعضاي خانواده بيان احساسات منفي به صورت منطقي را ياد داده اجازه مطرح كردن احساسات چه منفي و چه مثبت بايد داده شود . ناراحتي اعضاي خانواده را بايد جدي گرفت و به سخنان آنها به دقت گوش داد.

ادامه دارد ...

  

منبع:برگرفته از كتاب مادر و پدري باشيد كه آرزويش را داريد- نوشته عباس فرهادي ثابت

 م.ك
 
هديه به پيشگاه مطهر بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف صلوات


محتوای مرتبط