.

دندان قروچه
 

منشأ‌ اصلي دندان قروچه ، فشار رواني است كه بيشتر به سبب اختلاف پدر و مادر ، فرزند دوم و آزار اطرافيان پديد مي‌آيد. با توجه به تأثير دندان قروچه بر دندان‌ها و فك ، بايد كوشش كرد كه با استفاده از راهكارهاي مناسب ، آن را از بين برد.

1- كسب آرامش قبل از خواب : به كودك خود بياموزند ماهيچه‌هاي صورت خود را شل و رها كند، تنفس با دهان باز براي 3 دقيقه به او آرامش مي‌دهد.

2- رفتن به دستشويي قبل از خواب: فشار ادرار در خواب، ممكن است سبب دندان قروچه شود، زيرا از ترس ريخته شدن ادرار، كابوس مي‌بيند و فشار روحي ناشي از كابوس ايجاد دندان قروچه مي‌كند.

3- معاينه پزشكي : انگل هم مي‌تواند عاملي براي دندان قروچه باشد كه در اين صورت، مراجعه به پزشك مطلوب است.

***

نق زدن :

اصولاً نق زدن براي رسيدن به هدف است. برخي كودكان ياد گرفته‌اند كه گاهي اوقات با نق زدن باج بگيرند. نق زدن والدين را كلافه مي‌كند و اغلب مي‌گويند: « خيلي خوب ، ( آن كار را بكن فقط دست از سرم بردار ) » كليد حذف نق زدن ، حذف باج دادن است.

***

راه حل :‌

1- هيچ گاه با عوض كردن نظر خود به كودكي كه نق مي‌زند پاداش ندهيد، حتي اگر آن چيز را در اختيار داشته باشيد. با اين كار فرزندتان تشويق مي‌شود تا در آينده به رفتارش ادامه دهد. وقتي مي‌گوييد نه ، روي حرف خود بمانيد. اگر احساس مي‌كنيد فرزندتان در اين شرايط اذيتتان مي‌كند ، او را مجبور كنيد كه در جايي مانند اتاق خودش بماند.

2- با آرامش جواب اوّليه خود را هر چند بار كه لازم باشد، تكرار كنيد تا زمانيكه او ديگر نق نزند.

3- نه گفتن‌هاي خود را به حداقل برسانيد، بگوييد بله و اگر مطمئن نيستيد، بگوييد شايد. هر گاه كه به ذهنتان رسيد، با يك بله پاسخ فرزندتان را بدهيد مثلاً «بله ، مي‌تواني يك بيسكويت بعد از شام بخوري.»

4- قانوني وضع كنيد كه : « اگر بگويم شايد و تو مجدداً‌ درخواست كني، جواب من به صورت خودكار تبديل به نه خواهد شد.»

5- وقتي يك بار جواب داديد، نق زدن مكّرر او را ناديده بگيريد. بهترين كار اين است كه اگر مي‌توانيد از او دور شويد اين يعني :«‌من به حرفهاي تو گوش نمي‌كنم» . هر بار كه نق مي‌زند و مادر به او واكنش نشان مي‌دهد، دري براي گفت‌گوي بيشتر به رويش باز مي‌كند زيرا كودك براي هر يك مخالفت مادر پاسخي دارد.

 

منابع : راهنماي كامل تربيت كودك         ترجمه اكرم قيطاسي

      : نسيم مهر (1)                           حسين دهنوي

م. كشتكاران


محتوای مرتبط