.

 
 

ساختمان اخلاقی کودک

پرورش اخلاقی کودک در اثر تقلید و پیروی از رفتار دیگران به تدریج و به طور نامحسوس ، تکمیل می‌شود . اعمال و رفتاری که روزانه از کودک صادر می‌شود ،‌به تنهایی کوچک و ناقابل است و اهمیت و تاثیر عمده ای ندارد و به منزله ذرات برف ، دانه دانه فرود می‌آید و به تدریج هر ذره با ذره کوچک دیگر آمیخته شده براثر تراکم به بهمن های بزرگ و خطرناک تبدیل می شود .

بسیاری از کسانی که به سیگار کشیدن اعتیاد یافته اند ، و بعدها از ترک آن عاجز و ناتوان مانده اند ، در ابتدا به عنوان شوخی و تفریح ،‌سیگاری را به لبان خود نزدیک کرده اند ، ولی تکرار همین رفتارهای جزئی و حساب نشده ، آنان را معتاد کرده است . تکرار روزمره باعث می‌شود که عادتی بوجود آمده و رفتار خوب و بد انسان را به وجود آورد و همین رفتارها ساختمان اخلاقی کودک را تشکیل می‌دهد .

اسلام پدران و مادران را در امرپرورش اخلاقی فرزندان خویش ،‌مسئول می‌داند و یکی از وظایف اساسی و حساس آنها را ، تربیت فرزند دانسته است . پدران و مادرانی که در اثر سهل انگاری و یا سایر عوامل از تربیت فرزندان خود سزباز می زنند از نظر دین و اجتماع خطا کار می‌باشند ، چرا که فرزند نالایق و فاسد علاوه بر آنکه برای پدر و مادر خود زیان آور است برای اجتماع نیز ، فردی مزاحم و سر باز خواهد بود .

رسول اکرم (ص) درباره پرورش اخلاقی کودکان فرمود :

اَدّبوا اولادکم فانّکم مسئولون (‌سفینه البحار )

فرزندان خود را تربیت نمایید زیرا در برابر آنان مسئولیت دارید .

حضرت علی (ع) فرمود :

اکرموا اولادکم و احسنوا آدابهم . کودکان خود را بزرگ و گرامی داشته ، خوب تربیت  کنید .

رفتار پدر و مادر در محیط خانه ، هر چه باشد سر مشقی برای کودکان خواهد بود ، زیرا آنان فاقد رشد عقلی هستند تا بتوانند خوبی و بدی را تمیز دهند .

پدر و مادری که به تربیت فرزند خود علاقه مند هستند ، در درجه اول باید بکوشند خوددارای فضایل اخلاقی باشند تا فرزندشان ، روحیات پسندیده آنان را تقلید کرده ، جزء اخلاق و خوی خود قرار دهند . با پند و اندرز نمی‌توان درستی و راستی و سایر صفات اخلاقی را که در محیط خانه کمتر مراعات می‌‌شود در آنها به وجود آورد .

انسان بر اساس فطرت ، از آغاز تولد برای تربیت پذیری آمادگی دارد . بدیهی است هر چه این امر در سنین پایین تری انجام گیرد نتایج آن درخشانتر است .

در دوره خردسالی مغز کودک برای گرفتن هر گونه تاثیراتی آمادگی دارد. اخلاقی که در دوران کودکی کسب شده باشد در زندگی بعدی اثرات مهمی از خود به جای می‌گذارد .

منبع آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر روشها ( مجید رشیدپور)

 م: كشتكاران
 


محتوای مرتبط