.

 

    وفــــاي به عـــهد     

 

وفای به عهد نزد خداوند متعال آن قدر اهمیت دارد که درقرآن به آن تاکید و بارها تکرار شده است .

قرآن اسماعیل را صادق الوعد معرفی می کند و در جای دیگر مومنان را امر به وفای به عهد می کند، در آیه دیگر نشانه ی مومنان را وفاداری به عهد می داند . بنابراین فرد مومن باید در وفای به عهد خود کوشا بوده و آن را در خانواده ی خود نیز اشاعه دهد .

چشمهای کوچک و درخشان کودکان والدین را می نگرد و گوش های شنوای آن ها  مواظب گفتار پدر و مادر است ، هرچه از والدین می بیند و درک می کند به خاطر می سپارد ، این موجود کوچک و معصوم درآرزوی روزی است که بزرگ شود و کارهایی که والدین او امروز انجام داده اند را تکرار کند ، او والدین را داناترین اشخاص می داند و کسی را عاقل تر و قوی تر از آنان به حساب نمی‌آورد، در مغز او هیچ گونه بدبینی نیست و با کمال سادگی به والدین خود اعتماد دارد و اعمال آن ها را معتبر و قطعی می شمارد .

پس والدین باید دقیقا مواظب افکار ، کردار و گفتار خود باشند ، و با کمال صداقت و راستی رفتار نمایند ، پدر و مادر موظفند که این نکته را در ذهن کودک رسوخ دهند که وعده و وعید آن ها از روی حقیقت است و حتما مجری وعده های خود هستند . این اعتماد و اطمینان ، هم برای کودک و هم برای مربی موجب آسایش فکری و درونی است و در زندگی آینده ی کودک فوائد فراوانی دارد ، زیرا وقتی کودک اطمینان حاصل کرد که قول مربی و یا پد رو مادر او حتمی الاجرا است ، در موارد لازم ، دست از عناد و لجبازی برمی دارد .

کودک دروغ گفتن ، پرخاش کردن ، دزدی ، خلف وعده و امثال این ها را فطرتا برخلاف اخلاق می‌داند، والدین وقتی می خواهند در زمینه ی اخلاقی به کودکان خود کمک کنند ، باید ابتدا از خود شروع نمایند .

تردیدی نیست که جلب اعتماد کودک در صورتی ممکن است که مربی به وعده و وعید خود عمل کند.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله فرمودند : کودکان خود را دوست بدارید و نسبت به آنان مهربان باشید و به وعده ای که به آن ها داده اید وفا نمایید  (تفصیل وسائل الشیعه ج3 ص 134)

مربیانی که با کودک درست رفتار می کنند و به وعده های خود وفا می کنند ، هم احترام خود را در نظر آن ها حفظ می کنند و هم کودک را با حسن نیت نسبت به دیگران تربیت می نمایند .

منبع :

اسلام و تعلیم و تربیت                    دکتر محمد باقر حجتی

م. ك


محتوای مرتبط