آخرین بیانات

گوناگون


   

استغفار از گناهان، بهترین دعا در ماه رمضان

باید تلاش مسلمان در این ماه این باشد که حداکثر بهره را از این ضیافت الهی بگیرد

و دست پیدا کند به رحمت و مغفرت الهی،که من تأکید کنم بر روی استغفار؛استغفار

از گناهان، استغفار از خطاها، استغفار از لغزشها؛ چه گناهان کوچک،چه گناهان بزرگ.

این خیلی مهم است که در این ماه، ما خودمان را، دلمان را از زنگارها پاک کنیم ...دانستی های قرآنی ... 
دانستی های قرآنی ... 
گلچین اذکار  

دعا شمشیری برنده

دانستی های قرآنی ... 
کرامات و معجزات 

آنچه در وهم ناید

شماره حساب جهت واریز فطریه

قطره